top of page

צוותי חינוך והוראה

אחד האתגרים הגדולים ביותר של מורים, מחנכים ואנשי צוות חינוכי הוא הקשר האישי ובניית האמון עם התלמידים. המרחב הבית ספרי כופה על שני הצדדים מבנה של יחסי כוח, שמקשה על קיומה של תקשורת כנה ופתוחה, המסייעת ללמידה ולהתמודדות משותפת עם קשיים ולבטים.

אנחנו בחברים מקשיבים נשמח לשתף אתכם במה שעובר בראשו ובליבו של הנוער הפונה לעזרה, ולחלוק עמכם אסטרטגיות מובילות ליצירת תקשורת מסייעת, אמון, התמודדות ויצירת חוסן רגשי בקרב התלמידים.

Mother and Daughter in Office

תקשורת, אמון והקרבה: הדרך ליצירת

שיח משמעותי עם התלמידים

דפוסים של פנייה לעזרה ודרכי התמודדות

דפוסים של פנייה לעזרה

ודרכי התמודדות מסייעות

bottom of page