top of page

קבוצות הורים

לא פשוט ללמוד את השפה הייחודית של בני הנוער. אך כדי להצליח באמת להקשיב להם ולשוחח איתם, חייבים לעשות זאת. 

אנו בחברים מקשיבים מתמחים בתקשורת רגישה, מכילה ואמפתית עם בני נוער בחברה הדתית לגווניה ובכלל. השיח המתמיד עמם במשך 20 השנים האחרונות הביא את הצוותים שלנו לפתח ידע ומיומנויות שיכולים לשמש גם אתכם, ההורים.

כעת יש לכם הזדמנות לשמוע על התובנות, האסטרטגיות והדרכים להגיע לליבם של בני הנוער, ולהיות עבורם כתובת אמינה ובטוחה.

bottom of page