top of page

צוותים בארגונים

קרוב ל 20 שנה פועלים הצוותים של חברים מקשיבים בחזית ההקשבה והייעוץ לבני נוער.

כעת יש לכם הזדמנות לשמוע על התובנות, האסטרטגיות והדרכים שבהן אנו פועלים, ולקבל כלים מקצועיים שיוכלו לשמש גם אתכם: אנשי חינוך, צוותי הוראה, תלמידים, מדריכים, חניכי תנועות הנוער, קבוצות הורים, ועוד.

סדנאות לנוער

סדנאות לצוותי חינוך והדרכה

bottom of page