top of page

תורמים ומתנדבים

חברים מקשיבים הוא ארגון ללא כוונת רווח שאינו נתמך או ממומן ע"י מדינת ישראל.

הוא מתקיים הודות לאנשים הטובים המטים כתף, משקיעים מזמנם ועוזרים לנו באהבה, באמצעות סיוע במימון הפעילות או בהתנדבות מסורה במוקדים לבני הנוער. 

 

היו גם אתם חלק מהמפעל החשוב הזה!

יצירת קשר 

התנדבות 

תרומות 

bottom of page