top of page

תנאי השימוש באתר ובשירותי המוקדים

אתר חברים מקשיבים, לרבות תוכן ומאמרים

התוכן המופיע באתר חברים מקשיבים, גם באם/כאשר נכתב ע"י אנשי מקצוע (דוגמת מחנכים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים וכיו"ב), אינו מהווה יעוץ מקצועי פרטני ואינו מחליף יעוץ כזה. התוכן באתר, לרבות מאמרים, כתבות, הדרכה כללית, תשובות לשאלות הגולשים וכיו"ב, מהווה סקירה כללית של הנושא המדובר, וכאמור אינו מיועד לשמש להכוונה פרטנית במצב ספציפי בו מצוי אדם זה או אחר. התוכן באתר מיועד לסייע לצעירים ובני נוער בגיבוש דרכי התמודדות עם אתגרים וקשיים באופן כללי, ובשום אופן אינו מתיימר להציג או להציע פתרונות ספציפיים.

בכל מקרה של ספק, אנו ממליצים לפנות לאיש מקצוע מתאים על מנת לקבל עזרה באופן פרטני ואישי, בין אם ע"י רופא, פסיכולוג, יועץ חינוכי וכיו"ב, לפי הצורך.

אנו עושים מאמץ להציג בתוכן האתר נתונים ועובדות מדויקים ככל האפשר, ולהתבסס על מקורות מידע מהימנים ועדכניים. ברם, בכל מקרה של טעות מכל סוג שהוא, לא יהיו מפעילי האתר ו/או ארגון "חברים מקשיבים" אחראיים לכל סוג של נזק, ככל שזה עשוי לנבוע מטעות כזאת. במקרה של שגיאה או טעות ניתן לפנות אלינו, ואנו נפעל לתקן את הטעון תיקון, עפ"י שיקול דעתנו.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכן הנשלח ע"י הגולשים, לרבות עריכת שאלות ותגובות, שינוי הנוסח בשאלות ותגובות, השמטת פרטים מזהים על הפונים וכיו"ב.

כל הזכויות על התוכן המפורסם באתר שמור לחברים מקשיבים ולכותבים עצמם.

מערכת האתר והנהלת חברים מקשיבים אינם אחראים על תוכן המפורסם באתר ע"י צד שלישי, לרבות מפרסמים. כל תביעה או קובלנה בנושאים הקשורים לתוכן פרסומי המופיע באתר, יש להפנות אל המפרסמים עצמם.

השאלות והתשובות באתר חברים מקשיבים

המוקדים שמפעיל "חברים מקשיבים" אינם מעניקים "טיפול" פסיכולוגי או אחר, אלא מציעים בראש ובראשונה אוזן קשבת, תמיכה ראשונית, הכלה ואמפתיה. החשיבה על פתרונות או דרכי פעולה אפשריים מתבצעת יחד עם הפונים בשיתוף פעולה, במגמה לאתר בסביבתם הקרובה משאבים נוספים שיסייעו להם בהתמודדות, כדוגמת בני משפחה, חברים קרובים, ובמידת הצורך גם גורמים מקצועיים.

התשובות הנכתבות ע"י המשיבים, גם באם/כאשר נכתבו ע"י אנשי מקצוע (דוגמת מחנכים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים וכיו"ב), אינן מהוות יעוץ מקצועי פרטני ואינן מחליפות יעוץ כזה. התשובות באתר, וכן כלל התוכן המופיע בו, מהוות סקירה כללית של הנושא המדובר, וכאמור אינו מיועד לשמש להכוונה פרטנית במצב ספציפי בו מצוי אדם זה או אחר, שכן הדברים נכתבים "מרחוק" וללא היכרות של ממש עם הפונה ומצבו. התוכן באתר מיועד לסייע לצעירים ובני נוער בגיבוש דרכי התמודדות עם אתגרים וקשיים באופן כללי, ובשום אופן אינו מתיימר להציג או להציע פתרונות ספציפיים.

בכל מקרה של ספק, אנו ממליצים לפנות לאיש מקצוע מתאים על מנת לקבל עזרה באופן פרטני ואישי, בין אם ע"י רופא, פסיכולוג, יועץ חינוכי וכיו"ב, לפי הצורך.

מוקד חברים מקשיבים פועל עפ"י חוק, לרבות חובת דיווח עפ"י סעיף 368 ד לחוק העונשין (תיקון מס' 26), התש"ן, 1989.  

 

המוקד הטלפוני ומוקד הווטסאפ של חברים מקשיבים

המוקדים שמפעיל "חברים מקשיבים" אינם מעניקים "טיפול" פסיכולוגי או אחר, אלא מציעים בראש ובראשונה אוזן קשבת, תמיכה ראשונית, הכלה ואמפתיה. החשיבה על פתרונות או דרכי פעולה אפשריים מתבצעת יחד עם הפונים בשיתוף פעולה, במגמה לאתר בסביבתם הקרובה משאבים נוספים שיסייעו להם בהתמודדות, כדוגמת בני משפחה, חברים קרובים, ובמידת הצורך גם גורמים מקצועיים.

השיחות עם המשיבים, גם באם/כאשר המשיבים הם אנשי מקצוע (דוגמת מחנכים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים וכיו"ב), אינן מהוות יעוץ מקצועי פרטני ואינן מחליפות יעוץ כזה. המחשבות, הרעיונות, כיווני המחשבה וההצעות המושמעות ע"י המשיבים במהלך השיחה במוקדים, מהוות סקירה כללית של הנושא המדובר, וכאמור אינן מיועדות לשמש להכוונה פרטנית ומקצועית במצב ספציפי בו מצוי אדם זה או אחר. השיחה במוקדים מיועדת לסייע לצעירים ובני נוער בגיבוש דרכי התמודדות עם אתגרים וקשיים באופן כללי, ובשום אופן אינה מתיימרת להציג או להציע פתרונות ספציפיים, ודאיים או מוחלטים לקושי או מצוקה כלשהם.

המוקדים אינם מעניק ליווי מתמשך לפונים. ככל שנדרשת עזרה נוספת, יוכוונו הפונים לקבלה ע"י גורמים אחרים המוסמכים לכך.

בכל מקרה של ספק, אנו ממליצים לפנות לאיש מקצוע מוסמך ומתאים על מנת לקבל עזרה באופן פרטני ואישי, בין אם ע"י רופא, פסיכולוג, יועץ חינוכי וכיו"ב, לפי הצורך.

עפ"י מדיניות המוקד משיבים ישיבו לשואלים ומשיבות לשואלות. אנא כבדו את החלוקה והתקשרו למוקד בימים המתאימים, כדי שתוכלו לקבל מענה מתאים. חלוקת הימים מופיעה בדף המוקד הטלפוני ומתעדכנת מעת לעת. 

שיחות הטלפון מוקלטות למטרות ניטור, פיקוח ובקרה, ונשמרות באופן מאובטח לשימוש פנימי בלבד, ועל מנת להבטיח מענה מיטבי ואחראי לכל הפונים. חלק מהשיחות משמשות לצרכי הדרכה פנימית של המתנדבים, תוך שמירה מלאה וקפדנית על פרטיותם של הפונים. 

הפונים נדרשים להישמע להנחיות המשיבים במוקד ולהקפיד על שפה נאותה. למשיבים שמורה הזכות לסיים כל שיחה בכל עת עפ"י שיקול דעתם המקצועי, וזאת גם ללא התראה או או תיאום עם הפונה.

 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם פונים לנשים ולגברים כאחד. 

bottom of page