top of page
Girl by the Lake

מיניות וצניעות - בנות

יש דברים ש"לא מדברים עליהם", ובכל זאת - צריך לדבר עליהם! איך אפשר לעסוק בנושאים של מיניות וצניעות בגיל ההתבגרות בלי להיות מובכות מדי? הנה כמה הצעות.

סרטונים להעמקה

מאמרים 

שאלות נפוצות - ותשובות

Flowers

האם ההפרדה מהבנים לא תפגע בי בשלב הדייטים בשנים הבאות?

תכנים לא צנועים באינטרנט: יש בעיה לצפות בהם?

למה אני אחראית על היצר של הבנים?

למה מקפידים על כל סנטימטר בלבוש של הבנות ולא של הבנים?

קשר חזק עם חברה מהסניף: האם זאת אהבה?

חברה שלי כל הזמן מספרת בדיחות גסות וזה מביך אותי. האם הבעיה היא אצלי? מה אפשר לעשות? 

Eye Close Up

צפייה בסרטים לא צנועים, תהל אלינסון

Happy Teens
bottom of page